«Til jord skal du bli» – Anders Totland sin far var prest i Austevoll