Lokalavisen Marsteinen har gjennom flere omfattende redaksjonelle artikler i de to siste utgavene satt søkelys på Austevoll kraftlag. Endrede rammevilkår og det faktum at kundene i Austevoll har en av Norges høyeste nettleier, er krevende og det er tid for en bred debatt i austevollsamfunnet, og blant eierne om veien videre for Austevoll kraftlag.

Artikkelserien om Austevoll kraftlag har også utløst meningsytringer, og i siste utgave av avisen antyder Sverre Rørtveit at undertegnede står som representant for at Austevoll kraftlag bør selges. Dette er å trekke forhastede konklusjoner!

Gjennom sin snart 80-årige historie har Austevoll kraftlag vist seg som en sentral bidragsyter til å bygge opp og drifte kritisk infrastruktur som et øyrike som Austevoll er avhengig av for å fungere. Gjennom snart 30 tusen driftsdøgn har selskapet bevist at de ennå ikke har møtt en utfordring som de ikke håndterer. Selv krevende utfordringer som orkanen «Nina» håndterte virksomheten på en eksemplarisk god måte. Lokal kompetanse og stor faglig kunnskap og erfaring er fundamentene for å håndtere slike utfordringer. Det må vi sikre oss at vi også har med oss i fortsettelsen – uansett eiermodell!

På det siste årsmøtet i Austevoll kraftlag ble det fra styreleder og administrasjon presisert at selskapet er inne i en krevende tid:

·       Rammebetingelsene er i endring

·       Vi ser priser på strøm som vi aldri har sett tidligere

·       Det er reduksjon i antall kilowattimer som transporteres i Austevoll

·       Nettleien er blant landes høyeste

·       Stadig flere solcelleanlegg er krevende for lavspentnettet i kommunen

·       Kraftkrevende prosjekt kan settes på vent grunnet manglende nettkapasitet

Med denne bakgrunn, bekreftet styreleder overfor årsmøtet (og senere også i Marsteinen) at dette er spørsmål som styret vil arbeide videre med i kommende periode.

Som eiere, må vi kunne forvente at styret på årsmøtet i 2024 legger frem en grundig gjennomarbeidet rapport med en klar innstilling om veien videre for kraftlaget. Så er det vår plikt som eiere å møte opp på årsmøtet og ta del i diskusjonen.

Som et innspill til prosessen, og fordi dette er kompliserte emneområder, vil jeg ta til orde for at det på veien kalles inn til opplysende informasjonsmøter/eiermøter. Det sikrer en sunn og god prosess! Skriven av: Geir Bergflødt