«Friluftsparken ... har inkludert naudsynte investeringar i veg og parkering, blitt for kostbart i høve til dei rammene me har»