På årsmøtet i Litlakalsøy Vel 14.10.23 ble det fra et medlem ytret et ønske om oppmøtte medlemmers holdninger til vern av deler av Litlakalsøy. Vern var ikke på dagsorden men kom under punktet “eventuelt”. Det kommer ofte opp saker under dette punktet som også må taes opp. Det ble holdt en avstemning om hva fremmøtte medlemmers synspunkt om fredningsforslaget var, ikke om styret skal jobbe for eller i mot et vern. Der kom det frem at 13 stemte mot, 4 stemte blankt og 1 stemte for.

Les Nødtvedts innlegg her.

For at flest mulig av velets medlemmer skulle få anledning til å delta på årsmøtet dersom de ønsket det ble årets boss- og ryddeaksjon lagt til samme dag. Pga været ble dessverre ryddeaksjon avlyst på kort varsel. Om dette hadde noe og si for oppmøte til årsmøtet er usikkert.

Hadde forfatter av leserinnlegget selv deltatt på årsmøtet i Litlakalsøy Vel lørdag 14.10.23 hadde vedkommende sett at oppmøtet var godt i forhold til tidligere årsmøter i velet.

Velforeningen er til for å ivareta medlemmers interesse og årsmøtet i Litlakalsøy Vel ga med klart flertall uttrykk for synet på vern.

Styret i Litlakalsøy Vel