INNLEGG: Regjeringa raserer lokalsamfunn langs kysten