Meteorologane varslar vêromslag – no kjem regnvêret i både aust og vest