Uvisse rundt 17. mai-vêret, men Bergen kan bli den store vinnaren