Dette er eit innsendt bidrag, ført i pennen av Gro van der Meeren, som og deltok på arrangementet som dommar.

Allessandro Cresci og Kjetil Stensland ga 6. klassingene i Austevoll en utfordring på å se innovativt på problemstillingen rundt støy i havet, med fokus på effekter av skip og havvind på gytefelt for torsk. Alle tre barneskolene stilte opp, og det var på det meste ni grupper i sving. Etter en intern kamp på skolen, var en gruppe valgt ut fra Selbjørn skule mens Storebø skule hadde med to grupper og Montessorriskolen hadde også en gruppe.

Disse stilte opp på Austevoll vidaregåande skule for å vise sine konstruerte modeller, fortelle om hva de ønsket å få til og hvordan planene var tenkt å virke.

Gry Sæterdal og Ingrid Kristoffersen stilte opp som arranger for Ungt Entreprenørskap. I dommerpanelet var Olav Vik, skipsansvarlig fra DOF Management, Bjarte Haugland stilte for Austevoll vidaregåande skule og Gro I. van der Meeren stilte fra Havforskningsinstitittet.

Det var fire flotte fremstillinger, imponerende modeller og virkelig innovative hoder. Men det var en som dommerne merket seg som likevel var hakket mer imponerende. Selbjørn skule sin løsning på problemet med støyforstyrrelse på gytefelt, inneholdt så mange virkelig oppegående, nytenkende og tekniske løsninger, som både kunne nyttes for å overvåke gytefeltet, varsle i sann tid via kart hvor skipstrafikken, fortrinnsvis med elektrisk drevne motorer, må holde bedre avstand, utnytte fornybar energi og også en rekke løsninger på fornybar energiproduksjon fra strøm heller enn vind, at de ble kåret som vinnere.  De skal nå delta i fylkesfinalen. På veien fikk de tips fra dommerpanelet om å tenke på at mer enn motorstøy er det propell og skrogformen som virkelig lager støy fra skip og at opptak av lyd kanskje ikke hjelper fisken der og da, men kanskje ha utstyr for å produsere motstøy automatisk etter behov kunne være et spennende tilleggstiltak.

Uansett hva de velger å gjøre, holde på sin fine modell eller utvikle noe mer basert på dommernes råd, så kan Austevoll være stolte over deltakerne i årets Ungt Entreprenørskapfinale."