Opposisjonen hardt ut mot fiskeripolitikken til regjeringa