Plastretur og Tomra byggjer eige finsorteringsanlegg for plastemballasje

foto