Riksrevisjonen: Seks av sju kommunar manglar kompetanse på rehabilitering i helsetenestene