Klimaendringane kan gjere Norskehavet meir bråkete