Vil utvide produsentansvar for å redusere mikroplast i havet