Rådmannen legg fram budsjett 2024: Investerer i Storebø skule og uteområdet på ungdomsskulen