Lindebjerg feira bursdagen med senioruniversitetet