Så mykje vil dei nye bustadane på Storebø bryggje kosta