Kvar tilsett i matfiskoppdrett skaper verdiar for 4,6 millionar