NIM: Rusavhengige opplever seg diskriminerte i helsevesenet