Kan ha komme til eit avgjerande punkt for Framtidas hurtigbåt