Regnbogeaure har rømt frå Naveide – Lerøy arbeider med å redusera omfanget

foto