Fornybar Norge: Ikkje sikkert det blir nokon havvindauksjon