Har avdekt ulovleg eksport av plastavfall frå landbruks- og fiskerinæringa