Sport Outlet flyttar inn i gamle Mekk-lokalet

foto