Mannen som vart funnen død av fiskefartøy på Svalbard, var sakna i over eitt år