NAF: – Å få ned vegforfallet gir 27 milliardar i vinst