Oppdrettslaks med sår og misdanningar er ulovleg sendt ut av landet