SSB: Uskjøtta kystlynghei utgjer betydeleg brannfare