Marsteinens nye godkjende opplag ligg med oppgangen dermed på 2136 aviser, mot 1979 i andre kvartal i 2022. Auken er med det på like oppunder åtte prosent. Redaktør Trond Hagenes gler seg over auken, og seier til eiga avisa at betre digitale verktøy og ikkje minst auka satsing på journalistikken, ved at avisa fekk tilsett ein ny journalist i full stilling om lag halvvegs ut i 2023 gjev resultat.

– I andre halvdelen av 2023 satsa me målretta mot ein så brei dekning av kommunevalet som ressursane våre kunne tillata, og på slutten av året kom me i gang med satsinga vår på fiskeri- og næringslivsjournalistikk, som me held fram med i 2024.

Landslaget for lokalaviser skriv dette om nokre andre aviser som gjer det særs skarpt: Dag og Tid, Hallingdølen, Lister og Lindesnes er fire andre aviser som gjer det veldig godt målt i antall eksemplar. I tillegg har Klæbuposten på nytt ein flott prosentvis framgang på over 75 prosent og 464 eksemplar. Totalopplag for LLAs aviser 2. halvår i fjor er 364.317.

Her kan du lastae ned ein exelfil med opplagstala til alle aviser knytta til LLA og/eller MBL:

Opplag avis andre halvår 2023 MBL og LLA