Troland Holding kjøper delar av Engesund Fiskeoppdrett