Kan oppdrettsnæringa verta for viktig for kystbygdene?