Fylkeskommunen stoppar utbygging i Torangsvågen grunna dette krysset