Ho vil gjeninnføra ja-kommunen for eit meir effektivt Austevoll

foto