Denne sjøfuglen kan gi svar om plastforsøpling i havet