Mogleg steinknuseverk i nærområdet opprører fastbuande