Riksrevisjonen: Dårleg vegstandard medverkar til rundt 30 dødsulykker årleg

foto