Høgre om lakseskatten: Ikkje grunnlag for breitt forlik i Stortinget