Det er ikkje tillete med innhald som kan forvekslast med annonsar. Døme på dette kan vera førehandsomtaler til konsertar o.l som inneheld dato og klokkeslett for arrangementa.

Du kan sjølv velja om innlegget ditt skal vere annonymt eller ikkje, men før det kan setjast på trykk må redaksjonen ha fullt namn på avsendaren.

Det er gratis å få lesarbrev på trykk i Marsteinen.

Ta kontakt på e-post: lesarbrev@marsteinen.no