Regjeringa gjorde juridisk vurdering før nyheit sende lakseaksjane rett til vêrs

foto