Vil ha lusekvotar og dyrevelferdskrav i fiskenæringa