foto
Skisse over Austevoll friluftspark som blir ferdigstilt på vårparten neste år.  Foto: Curve Studio

Frå asfaltørken til grøn aktivitetsarena

Kommunen har fått både regionalt og nasjonal interesse for det nyskapande aktivitetsanlegget ved Austevoll ungdomsskule. Byggjestart vert om få månadar.