Me har eit kjempeproblem. Noko av det eksporterer me. Resten brenn me.