Vanskeleg å forstå bodskapen til politikarane:

foto