Mange vestlendingar droppar vedlikehald av båten og det kan koste dyrt