Lønnsoppgjeret inn i sluttfasen – ein av tre trur på betre råd