Foreslår totalforbod mot toalettømming til sjøs frå fritidsbåt