Fjord Maritime, der både Vidar Rabben og Stig Kalvenes er i leiar- og gründertroikaen, er fredag tildelt Årets villsau 2023 på avsluttinga av Næringskonferansen i regi av Bergen næringsråd. Også Vestland fylkeskommune står bak prisen.

Denne prisen vert tildelt ei verksemd som gjennom aktivt, profesjonelt og målretta arbeid har etablert seg internasjonalt og bidrege til å promotera næringslivet i Vestland globalt.

Les reportasje om Fjord Maritime og den internasjonale satsinga deira her (ope sak frå arkivet)

Nokre av krava til Villsauen:

- Verksemda må ha etablert seg i utanlandske marknadar, enten gjennom eksport, import eller ved etablering av produksjon og sal.

- Etableringa i utanlandske marknadar må vera av permanent art.

Verksemda må kunna visa til positiv utvikling med omsyn til mengde og lønnsemd ved eksport.

- Det vert vidare lagt vekt på område der verksema sine produkt og/eller verksemdas internasjonalisering er innovativ.