FN skal vurdera risikoen og fordelane ved å eta sjømat