Veterinærforeininga etterlyser betre fiskevelferd: – Djupt bekymra