Ny kartlegging syner kritiske behov for vegforsterkingstiltak i Vestland