Skyss om gratisferja: – For tidleg å konkludera om trafikkauke